Informatie en toetsingscriteria

Je ontvangt:

 • Een financiering tot max. 90% van de marktwaarde bedrijfspand (na aanpassing/verbouwing);
 • Een lening met lineaire aflossing op basis van loop­tijd tussen 5 en 20 jaar;
 • Een financierings­traject met korte en heldere tijds­lijnen;
 • Een vergelijking bij financiers voor de scherpste rentes en condities;
 • Een vaste vastgoedexpert met onafhankelijk advies gedurende het gehele traject;
 • Toegang tot het netwerk van energie­adviseurs voor maat­advies voor jouw bedrijfs­pand;

Waarmee dien je rekening te houden:

  • Wanneer het bedrijfspand reeds gefinancierd is moet je rekening houden met feit dat bij een aanvullende financiering (voor verduurzaming of verbouwing) de bestaande lening geherfinancierd dient te worden;
  • Bij verduurzaming of verbouwing van het pand zal de financier een investeringsbegroting willen ontvangen en inzicht in huidige als verwachte energielabel;
  • De (her)financieringsmogelijkheden worden gebaseerd op de betaalbaarheid binnen jouw onderneming(en). Hiervoor wordt in de meeste gevallen de jaarcijfers (afgelopen 2 boekjaren) opgevraagd;
  • De financieringshoogte wordt door financiers vastgesteld aan de hand van recente NRVT taxatie na verbouwing (< 3 maanden) in combinatie met de betaalbaarheid binnen de onderneming. Het huidige of verwachte energielabel kan van invloed zijn op de financieringshoogte;
  • Het kan zijn dat jouw huidige financier een boeterente zal rekenen wanneer je de bestaande lening oversluit naar andere financier. Deze is afhankelijk van de rentevastperiode en de actuele rentestand. Je kan deze boeterente opvragen bij jouw huidige financier;